คอร์ดกีต้าร์ออนไลน์ - ตารางคอร์ดกีต้าร์

เลือกคอร์ด
กีต้าร์
 
วิธีการจับคอร์ดกีต้าร์คอร์ดกีต้าร์พื้นฐานที่จับง่ายๆคลิปวีดีโอสอนการเล่นกีต้าาร์ พื้นฐานการจับคอร์ดกีต้าร์ และการตีคอร์ด

สอนพื้นฐานการจับคอร์ดกีต้าร์ และการฝึกจังหวะการตีคอร์ด สอนโดยหมู คาไลเทคนิคและพื้นฐานการเล่นคอร์ดสายเปิด (Open Form) สอนโดย อ.แดงการฝึกจับคอร์ด Close form หรือคอร์ดทาบ หรือบาร์คอร์ด (Bar chord) สอนโดย อ.แดงต่อ ...สอนเกากีตาร์พื้นฐาน (Basic Fingering Guitar) by WHINตารางคอร์ดกีต้าร์

ตัวโน๊ตบนคอกีต้าร์คอร์ดกีต้าร์ คอร์ดคืออะไร? เรามาทำความรู้จักกับคอร์ดกัน…

      คอร์ดหมายถึงกลุ่มของเสียงตัวโน๊ตที่ประกอบกันขึ้นตั้งแต่สามเสียงขึ้นไป โดยแต่ละคอร์ดก็จะมีชื่อเรียกประจำตัวของมันเอง โดยจะมีหลักที่ใช้ในการสร้างคอร์ด และตั้งชื่อให้กับคอร์ดนั้นๆ เช่นคอร์ด C ก็จะประกอบไปด้วยโน๊ต C – E – G เป็นต้น (อ่านต่อด้านล่างในหัวข้อโครงสร้างของคอร์ด)

รูปตัวอย่างคอร์ด C แสดงถึงตัวโน๊ต และตำแหน่งการวางนิ้วจับคอร์ดของคอร์ด Cคอร์ดกีต้าร์ คอร์ดหลักๆที่สามารถพบได้บ่อยๆ คอร์ด Major และ Minor

      โดยหลักๆแล้วเราสามารถแบ่งคอร์ดที่สำคัญ และพบได้บ่อยๆ ออกได้เป็นสองทางหลักๆก็คือ คอร์ดทางเมเจอร์(Major) และคอร์ดทางไมเนอร์(Minor) (คอร์ดไม่ได้มีแค่เมเจอร์ และไมเนอร์เท่านั้นนะครับ ยังมีคอร์ดแบบอื่นอีกมากที่แตกแขนงต่อจากคอร์ดเมจอร์และไมเนอร์ เช่นคอร์ดเซเว่น(7) คอร์ดเมเจอร์เซเว่น(maj7) คอร์ดไนน์(9) เป็นต้น แต่จะพูดถึงและยกตัวอย่างคอร์ดหลักๆที่พบได้บ่อยๆก่อน )

      คอร์ดทาง Major เช่นคอร์ด C, D, E, F ซึ่งจริงๆแล้วจะมีคำว่า “major” ต่อท้ายชื่อคอร์ดเอาไว้ เช่นคอร์ด C จะเขียนเละเรียกเต็มๆว่า “Cmajor” (ซีเมเจอร์) แต่เวลาเขียนชื่อคอร์ดส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่เขียนคำว่า “major” เอาไว้ ดังนั้นเวลาเจอคอร์ด ไม่ว่าจะเป็นคอร์ด C หรือ Cmajor ให้จำไว้ว่ามันคือคอร์ดเดียวกัน แต่ส่วนมากจะเขียนและเรียกสั้นๆว่า “คอร์ด C” แค่นั้น

      คอร์ดทาง Minor เช่นคอร์ด Am, Bm, Cm, Dm สังเกตว่าจะมีตัวเอ็มเล็ก “m” ต่อท้าย ซึ่งก็แทนคำว่า “Minor” นั้นเอง เช่นคอร์ด Em ก็จะอ่านว่า “อีไมเนอร์”, คอร์ด Am ก็จะอ่านว่า “เอไมเนอร์” ดังนี้เป็นต้น

      Tip1: การที่จะสังเกตว่าคอร์ดนั้นเป็นคอร์ดทางเมเจอร์ หรือไมเนอร์นั้น ให้ดูว่ามีตัว m (เอ็มเล็ก) ต่อจากชื่อคอร์ดหลักหรือไม่ ตัวอย่างเช่นคอร์ด Cm7,Am7 มีก็แสดงว่าเป็นคอร์ดทางไมเนอร์, คอร์ด C7,Csus4 ไม่มี m (เอ็มเล็ก)ต่อจากชื่อคอร์ดหลัก ก็แสดงว่าเป็นคอร์ดทางเมเจอร์ รู้แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ละ? ดู tip2 ต่อครับ

      Tip2: การเล่นคอร์ดในเพลงจริงๆนั้น บางเพลงอาจจะมีคอร์ดที่จับอยาก หรือคอร์ดที่เราไม่เคยจับมาก่อน ไม่รู้ว่าจะต้องจับคอร์ดนั้นยังไง เราก็จับเป็นคอร์ดหลักแทน เช่น คอร์ด Csus2 เราก็จับ คอร์ด C แทน, คอร์ด Bm9 เราก็จับคอร์ด Bm แทน (บางท่านอาจจะ งง ว่าทำไมคอร์ด Bm9 ถึงไม่จับคอร์ด B แทนละ ทำไมถึงเป็น Bm ก็เพราะว่าคอร์ด Bm9 เป็นคอร์ดทางไมเนอร์นั้นเอง(สังเกตุจาก tip1ที่ผ่านมา) การจะใช้คอร์ดหลักแทนนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับ ต้องรู้ว่าคอร์ดที่เราจะจับแทนนั้นเป็นคอร์ดทางเมเจอร์ หรือไมเนอร์ เพราะว่าอารมณ์ของเสียงเมเจอร์กับไมเนอร์นั้นแตกต่างกันมากเลยทีเดียว)

      ข้อแนะนำ Tip2 นี้แนะนำให้ใช้กับคนที่กำลังหัดเล่นหรือว่ายังจับคอร์ดที่จับยากๆยังไม่เป็นเท่านั้น ทางที่ดีควรจะจับให้ถูกต้องตามคอร์ดของเพลง จะได้เข้าถึงอารมณ์ของเพลงตามที่ผู้แต่งได้ถ่ายทอดไว้ในบทเพลงนั้นๆ และบางคอร์ดนั้นก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สามารถที่จะแทนได้ด้วยคอร์ดหลัก.โครงสร้างของคอร์ด

      ก่อนจะเข้าเรื่องโครงสร้างของคอร์ด เรามาทำความรู้จักกับ Major Scal “เมเจอร์สเกล” กันก่อน

      เมเจอร์ สเกล นั้นถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของสเกลอื่นๆ โดยทุกสเกลจะสร้างขึ้นมาโดยยึดหลักโครงสร้างพื้นฐานมาจากเมเจอร์สเกลเสมอ ดังนั้น เมเจอร์สเกลจึงถือเป็นแม่แบบของสเกลอื่นๆทั้งหมด รวมถึงการสร้างคอร์ดอีกด้วย

      โครงสร้างของของเมเจอร์สเกลนั้นคือ
โน้ตตัวที่ [ 3 กับ 4 ] และ [ 7 กับ 8 ] จะห่างกันแค่ครึ่งเสียง ส่วนโน้ตตัวอื่นจะห่างกัน 1 เสียงเต็ม
(ดูโครงสร้างของเมเจอร์สเกลได้จากรูปด้านล่าง)

โครงสร้างของเมเจอร์สเกล

        ตัวอย่าง คอร์ดเมเจอร์ (Major)

      หลักในการสร้างคอร์ดเมเจอร์ก็จะยึดเอาโครงสร้างของเมเจอร์สเกลมาใช้ในการสร้างคอร์ด เช่นคอร์ด C ก็จะประกอบไปด้วยโน้ตตัวที่ 1-3-5 ของ C Major Scal = [C] – D - [E] – F - [G] – A – B ดังนั้นคอร์ด C ก็จะประกอบด้วยตัวโน้ต C – E – G ดังนี้เป็นต้น      ส่วน Minor Scale สูตรโครงสร้างของ Minor Scale ก็คือลดเสียงของโน้ตตัวที่ 3, 6 และ 7 ของเมเจอร์สเกล ลงครึ่งเสียง(ดูโครงสร้างของไมเนอร์สเกลได้จากรูปด้านล่าง)

โครงสร้างของไมเนอร์สเกล


(เครื่องหมายแฟล็ต Flat : (b) หมายถึงลดเสียงลงครึ่งเสียง, เครื่องหมายชาร์ฟ Sharp : (#) หมายถึงเพิ่มเสียงขึ้นครึ่งเสียง)

        ตัวอย่าง คอร์ดไมเนอร์ (Minor)

      หลักการในการสร้างคอร์ดไมเนอร์นั้นก็จะยึดจาก Major Scale เหมือนกัน(อย่าเพิ่ง งงนะครับ) เช่นคอร์ด Cm ก็จะประกอบไปด้วยโน้ตตัวที่ 1-b3-5 ตามสูตรโครงสร้างของคอร์ดไมเนอร์(b3 หมายถึงลดเสียงโน๊ตตัวที่ 3 ของ Major Scal ลงครึ่งเสียง) เพราะการเขียนสูตรโครงสร้างจะยึดจาก Major Scale(สูตรในการเขียนโครงสร้างของคอร์ดนั้นจะยึดจาก Major Scale เสมอ) ซึ่งโน๊ตในคอร์ด Cm ก็คือโน๊ตตัวที่ 1-3-5 จาก C Minor Scal นั้นเอง ซึ่ง C Minor Scal = [C] – D - [Eb] – F - [G] – Ab – Bb ดังนั้นคอร์ด Cm ก็จะประกอบด้วยตัวโน้ต C – Eb – G ดังนี้เอง      จากตัวอย่างที่ได้อธิบายผ่านมา คงพอทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างของคอร์ดหลักๆอย่าง คอร์ดเมเจอร์ และคอร์ดไมเนอร์กันไปบ้างแล้ว คราวนี้เรามาดูโครงสร้างของคอร์ดอื่นๆที่มักจะพบเจอในเพลงต่างๆกันบ้าง จะได้เข้าใจถึงโครงสร้างของคอร์ดแต่ละคอร์ด และนำไปใช้ในการฝึกฝนและเล่นกีต้าร์ต่อไป.

คอร์ดกีต้าร์ โครงสร้างของคอร์ดต่างๆ

(สูตรโครงสร้างของคอร์ดยึดจาก Major Scale)