Custom Search

คอร์ดเพลง กูลิขิต - Rapper Tery Ft.Chee Genozide


คอร์ดเพลง กูลิขิต - Rapper Tery Ft.Chee Genozide  [Print]
การเข้าชม : 1252 ครั้ง

* ชีวิตนี้กูไม่เชื่อว่าแม่งมีใครมาลิขิต
   และกูไม่กลัวอะไรตราบใดที่กูยังทำดี
   และต่อให้วันพรุ่งนี้กูล้มและกูล้มอีก
   ยังไงกูก็ไม่ยอม ยังไงกูก็ไม่ยอม (ชีวิตนี้กูลิขิต)


Copyright© All rights reserved by www.folkpeople.com