Custom Search

เนื้อเพลง ข้างหลัง - วง L กฮ

เนื้อเพลง ข้างหลัง - วง L กฮ  [Print]
การเข้าชม : 1054 ครั้ง

เสื้อตัวนั้น กางเกงตัวนั้น ไม่กล้ามอง
มุมห้องนั้น เก้าอี้ตัวนั้น เธอเคยนั่งร้อง
ร้องเพลงด้วยกัน เรามีกันทุกวัน
ในกล่องเก่าๆ ใบนั้นมันมีอะไร

หนังสือเล่มนั้น รองเท้าคู่นั้น ไม่กล้าใส่
จะเปิดเพลงนี้ จะฟังเพลงนั้น จะทำอะไร
เธอคงไม่รู้เลย ว่าฉันเสียใจเท่าไหร่
อยากจะถามอะไรมากมายเลยเธอ

* คนใหม่เขาหอมเธอไหม ก่อนนอน
   คนใหม่เขาง้อเธอไหม เธองอน
   คนใหม่เขารู้ไหมว่า
   ก่อนนอนเธอต้องมีคนมาคอยกวนใจ
   คนใหม่เขารู้ไหมว่าเธอชอบอะไร
   เขารู้ไหมว่าเธอกลัวอะไร
   เขารู้ไหมว่ามีใครคอยทำให้เธอทุกอย่าง
  (เขารู้ไหมว่ามีใครคอยทำให้เธอทุกอย่าง)

ซ้ำ ( * , Music , * , * )MVเพลง ข้างหลัง - วง L กฮ

Copyright© All rights reserved by www.folkpeople.com