Custom Search

Menu Download
AP Guitar Tuner
Easetune
Weird Metronome
Guitools

Guitar Programe Download (Freeware)Programe AP Guitar Tuner


advertisement


โปรแกรมตั้งสายกีต้าร์

AP Guitar Tuner เป็นโปรแกรมตั้งสายกีต้าร์ใช้งานง่ายเพียงแค่ต่อสายแจ็คจากกีต้าร์เข้าช่องไมค์โครโฟน หรือ ช่อง Line in ของคอมพิวเตอร์ ก็สามารถใช้งานได้ทันที หากมีปัญหาในการใช้งานตั้งกระทู้ถามได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ..

Download โปรแกรมตั้งสายกีต้าร์


 

Copyright© All rights reserved by www.folkpeople.com