เมเจอร์เพนทาโทนิคสเกล (Major Pentatonic Scale) - การไล่สเกลเมเจอร์เพนทาโทนิค
Custom Search

Menu Guitar Lesson
สอนกีต้าร์
การตั้งสายกีต้าร์
การจับปิ๊กกีต้าร์
การฝึกนิ้วมือซ้าย
การจับคอร์ดกีต้าร์
การจับคอร์ดทาบ
การจับเพาเวอร์คอร์ด
การเกากีต้าร์
การอ่านแท็บ
Major Scale
Major Pentatonic Scale
Minor Scale
Minor Pentatonic Scale

   เมเจอร์เพนทาโทนิคสเกล (Major Pentatonic Scale)

    โครงสร้างของ Major Pentatonic Scale

Major Pentatonic Scale

      สเกลเมเจอร์เพนทาโทนิคเป็นสเกลที่มีโน้ต แค่ 5 ตัว โดยยึดหลักของ เมเจอร์สเกล โดยจะตัดโน้ตตัวที่ 4 กับ 7 ของเมเจอร์สเกลออก จึงเหลือโน้ต แค่ 5 ตัว

C Major Pentatonic Scale

TAB ของ C Major Pentatonic Scale      ลองฝึกไล่สเกลตามแท็บด้านบนดูนะครับ การฝึกไล่สเกลจะเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการเล่น Solo การแกะเพลง ทำให้เราเล่นได้คล่องขึ้น และยังสามารถทำให้เราจำโน๊ตหรือรูปแบบการไล่สเกลบนคอกีตาร์ได้...

C Major Pentatonic Scale
ตำแหน่งโน๊ตบนคอกีต้าร์ ของ C Major Pentatonic Scale ตามแท็บด้านบน

 
Copyright© All rights reserved by www.folkpeople.com