การเกากีต้าร์ - พื้นฐานการฝึกเกากีต้าร์เบื่องต้น Guitar Picking
Custom Search

Menu Guitar Lesson
สอนกีต้าร์
การตั้งสายกีต้าร์
การจับปิ๊กกีต้าร์
การฝึกนิ้วมือซ้าย
การจับคอร์ดกีต้าร์
การจับคอร์ดทาบ
การจับเพาเวอร์คอร์ด
การเกากีต้าร์
การอ่านแท็บ
Major Scale
Major Pentatonic Scale
Minor Scale
Minor Pentatonic Scale

   การเกากีต้าร์ (Guitar Picking)

      การเกากีตาร์หรือที่เรียกว่า picking เป็นสไตล์ในการเล่นกีตาร์อีกแบบที่มีความไพเราะเป็นเอกลักษณ์ แต่ก่อนที่จะฝึกเกากีต้าร์ควรจะต้องฝึกการตีคอร์ดให้คล่องก่อน ทั้งการเปลี่ยนคอร์ดและจังหวะการดีดให้สัมพันธ์กันก่อนนะครับ

       การวางมือนั้นมือจะอยู่เหนือสายนิดหน่อย ใช้สันนิ้วโป้งเตะพักไว้ที่สาย 6 เพื่อช่วยพยุง หรืออาจจะใช้นิ้วก้อยเตะที่ตัวกีต้าร์ช่วยพยุงก็ได้ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน

ลักษณะการวางมือในการเกากีต้าร์ การวางมือในการเกากีต้าร์
การวางมือในการเกากีต้าร์

      การเกากีต้าร์ - หน้าที่ของแต่ละนิ้ว        นิ้วโป้ง ใช้ในการดีดลง จะใช้ดีดสายเบส Bass ทั้งหมด คือสาย 4 - 5 - 6 - นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง จะใช้ในการเกี่ยวสายขึ้น โดยนิ้วชี้ใช้เกี่ยวสาย 3 นิ้วกลางใช้เกี่ยวสาย 2 นิ้วนางใช้เกี่ยวสาย 1 ตามลำดับส่วนนิ้วก้อยไม่ค่อยได้ใช้ในการเกากีตาร์แต่ก็อาจจะไม่เสมอไปก็แล้วแต่ว่าใครจะพลิกแพลงเล่นดูก็ได้เพราะที่กล่าวมานั้นไม่ได้เป็นกฎตายตัว ว่าจะต้องเล่นตามที่กล่าวมา แต่ในการฝึกนั้นให้ใช้นิ้วตามที่กล่าวไว้ก่อนเพราะการวางนิ้วแบบที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ในการเกากีต้าร์

       การเกากีตาร์มักจะเริ่มด้วยสายเบสก่อน โดยการใช้นิ้วโป้งดีดลง โดยดีดสายที่เป็นโน๊ต Root ของคอร์ด โน๊ต Root คือโน้ตตัวแรกของคอร์ดนั้นๆ เช่น คอร์ด C ก็จะเป็นโน้ต C ก็จะอยู่ที่สาย 5 ก็ดีดสาย 5 ก่อน คอร์ดอื่นๆก็พอจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

       ถ้าเล่นคอร์ด D, F ให้ดีดสายเบสเส้นที่ 4 (ถ้าคอร์ด F จับแบบทาบให้ดีดสายเบสเส้นที่ 6)

       ถ้าเล่นคอร์ด A, B, C ให้ดีดสายเบสเส้นที่ 5

       ถ้าเล่นคอร์ด E, G ให้ดีดสายเบสเส้นที่ 6

       เมื่อดีดสายเบสแล้วจึงตามด้วยสายอื่นตามมา คือ 3 สายล่างที่เหลือ อย่าลืมว่าต้องใช้นิ้วที่ประจำอยู่ของแต่ละสายให้ถูกต้องตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

สัญลักษณ์ที่แทนนิ้วต่างๆใน TAB ที่ใช้ฝึก
       สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะใช้ในการฝึกเกากีต้าร์โดยจะใช้ในแบบฝึกต่อจากนี้

       - นิ้วโป้ง แทนด้วย T

       - นิ้วชี้ แทนด้วย 1

       - นิ้วกลาง แทนด้วย 2

       - นิ้วนาง แทนด้วย 3

       รูปแบบการเกาในแบบต่างๆต่อไปนี้ ให้ฝึกที่ละแบบจนคล่องก่อน แล้วค่อยฝึกแบบต่อๆไป แบบฝึกต่อไปนี้จะเป็นพื้นฐานของการเกากีต้าร์เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหัดเล่น ไม่ยากจนเกินไป ยังมีรูปแบบการเกาอื่นๆ อีกมากมายและไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัวอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินแต่ละคนที่จะแต่งออกมา

       การอ่าน TAB ในการฝึกต่อไปนี้จะเป็นแท็บมือขวา โดยจะบอกเลยว่าใช้นิ้วไหนดีดสายไหน โดยจะแทนนิ้วต่างๆด้วยอักษร และ ตัวเลข ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบน

แบบฝึกในการเกากีต้าร์


แบบฝึกที่ 1 Tab ฝึกเกากีต้าร์ 1

แบบฝึกที่ 2 Tab ฝึกเกากีต้าร์ 2

แบบฝึกที่ 3 Tab ฝึกเกากีต้าร์ 3

แบบฝึกที่ 4 Tab ฝึกเกากีต้าร์ 4

แบบฝึกที่ 5 Tab ฝึกเกากีต้าร์ 5

แบบฝึกที่ 6 Tab ฝึกเกากีต้าร์ 6

แบบฝึกที่ 7 Tab ฝึกเกากีต้าร์ 7

 
Copyright© All rights reserved by www.folkpeople.com