คอร์ดเพลงเพื่อชีวิต

รหัส
ชื่อเพลง - ศิลปิน  ( คอร์ดเพลงเพื่อชีวิต )
การเข้าชม
84
สัญญาจากใจ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
35219
83
เธอผู้เสียสละ - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
5154
82
เรียนและงาน - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
58867
80
ตลอดเวลา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
13511
79
หลอก - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
22389
78
มาตามสัญญา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
15245
77
พ่อเป็นกรรมกร - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
42189
76
งง - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
5219
75
ปีกหัก - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
19276
74
อาวรณ์ - มาลีฮวนน่า
89617
73
จันทร์ฉาย - มาลีฮวนน่า
11754
72
ไอใบ้ - มาลีฮวนน่า
25213
71
หัวใจละเหี่ย - มาลีฮวนน่า
25874
70
หมาล่าเนื้อ - มาลีฮวนน่า
77421
69
สำนึก - มาลีฮวนน่า
70424
68
สายน้ำ สายเลือด - มาลีฮวนน่า
9088