คอร์ดเพลงเพื่อชีวิต

รหัส
ชื่อเพลง - ศิลปิน  ( คอร์ดเพลงเพื่อชีวิต )
การเข้าชม
84
สัญญาจากใจ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
34507
83
เธอผู้เสียสละ - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
4875
82
เรียนและงาน - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
57936
80
ตลอดเวลา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
12870
79
หลอก - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
21606
78
มาตามสัญญา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
14405
77
พ่อเป็นกรรมกร - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
41593
76
งง - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
4873
75
ปีกหัก - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
18766
74
อาวรณ์ - มาลีฮวนน่า
85319
73
จันทร์ฉาย - มาลีฮวนน่า
11204
72
ไอใบ้ - มาลีฮวนน่า
24714
71
หัวใจละเหี่ย - มาลีฮวนน่า
24905
70
หมาล่าเนื้อ - มาลีฮวนน่า
76633
69
สำนึก - มาลีฮวนน่า
69555
68
สายน้ำ สายเลือด - มาลีฮวนน่า
8512
เพลงฮิต - มาแรง