คอร์ดเพลงเพื่อชีวิต

รหัส
ชื่อเพลง - ศิลปิน  ( คอร์ดเพลงเพื่อชีวิต )
การเข้าชม
84
สัญญาจากใจ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
35694
83
เธอผู้เสียสละ - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
5453
82
เรียนและงาน - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
60305
80
ตลอดเวลา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
14173
79
หลอก - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
23001
78
มาตามสัญญา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
22792
77
พ่อเป็นกรรมกร - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
42734
76
งง - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
5528
75
ปีกหัก - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
19766
74
อาวรณ์ - มาลีฮวนน่า
92732
73
จันทร์ฉาย - มาลีฮวนน่า
12270
72
ไอใบ้ - มาลีฮวนน่า
25850
71
หัวใจละเหี่ย - มาลีฮวนน่า
27513
70
หมาล่าเนื้อ - มาลีฮวนน่า
78259
69
สำนึก - มาลีฮวนน่า
71648
68
สายน้ำ สายเลือด - มาลีฮวนน่า
9600