คอร์ดเพลงเพื่อชีวิต

รหัส
ชื่อเพลง - ศิลปิน  ( คอร์ดเพลงเพื่อชีวิต )
การเข้าชม
84
สัญญาจากใจ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
34814
83
เธอผู้เสียสละ - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
5010
82
เรียนและงาน - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
58368
80
ตลอดเวลา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
13136
79
หลอก - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
21971
78
มาตามสัญญา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
14825
77
พ่อเป็นกรรมกร - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
41860
76
งง - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
5012
75
ปีกหัก - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
19035
74
อาวรณ์ - มาลีฮวนน่า
87827
73
จันทร์ฉาย - มาลีฮวนน่า
11440
72
ไอใบ้ - มาลีฮวนน่า
24950
71
หัวใจละเหี่ย - มาลีฮวนน่า
25369
70
หมาล่าเนื้อ - มาลีฮวนน่า
77053
69
สำนึก - มาลีฮวนน่า
69897
68
สายน้ำ สายเลือด - มาลีฮวนน่า
8739