คอร์ดเพลงเพื่อชีวิต

รหัส
ชื่อเพลง - ศิลปิน  ( คอร์ดเพลงเพื่อชีวิต )
การเข้าชม
84
สัญญาจากใจ - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
35437
83
เธอผู้เสียสละ - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
5283
82
เรียนและงาน - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
59513
80
ตลอดเวลา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
13793
79
หลอก - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
22633
78
มาตามสัญญา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
18372
77
พ่อเป็นกรรมกร - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
42433
76
งง - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
5385
75
ปีกหัก - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
19475
74
อาวรณ์ - มาลีฮวนน่า
90988
73
จันทร์ฉาย - มาลีฮวนน่า
11975
72
ไอใบ้ - มาลีฮวนน่า
25474
71
หัวใจละเหี่ย - มาลีฮวนน่า
26630
70
หมาล่าเนื้อ - มาลีฮวนน่า
77824
69
สำนึก - มาลีฮวนน่า
70979
68
สายน้ำ สายเลือด - มาลีฮวนน่า
9327